Veiligheidscoördinatie

Overzicht van de diverse taken tijdens de ontwerp- en verwezenlijkingsfase:

  • Opstellen veiligheids- en gezondheidsplan
  • Opstellen risico-analyse
  • Selectie aannemers
  • Bijhouden coördinatiedagboek
  • Opmaken van post-interventiedossier
  • Opmaken coördinatiestructuur (werken > € 2 500 000)
  • Wekelijkse werfbezoeken en verslag
  • Het beleggen van een coördinatievergadering bij aanvang van de werken
  • Het beleggen van een veiligheidsvergadering (per 14 dagen)